Projectverslag - CBB Arnhem

Notuleren voor bouwkundige (hoofd)opzichters

Wat: Notuleren voor opzichters in de bouw, incompany
Wanneer: 2010 - 2011
Deelnemers: ca. 50 Opzichters in de bouw
Waar: Centraal Bureau Bouwbegeleiding, Arnhem
Doel: Als actieve deelnemer ook notuleren tijdens bouwvergaderingen.

Anton Beeksma

De heer A. Beeksma (Facility Manager) van CBB te Arnhem vraagt in 2010 aan Notuleren.nl om meerdere maatwerkcursussen te verzorgen op het gebied van notuleren. In overleg met CBB, de docente en hoofddocent van Notuleren.nl wordt de maatwerkcursus ontwikkeld. Eind april vindt de eerste cursus plaats onder leiding van Eva Pelgrom. Inmiddels hebben de eerste vier maatwerkcursussen plaatsgevonden bij CBB te Arnhem.

Resultaten

Docente Eva Pelgrom: "Een opdracht voor een bijzondere doelgroep: veelal mannen, opzichters in de bouwwereld. Voor mij is dat een nieuwe uitdaging. De meeste cursisten beschikken bovendien over een behoorlijk aantal jaren notuleerervaring. Uiteraard is het de bedoeling dat een cursus zowel interessant, leerzaam als leuk is. Na vier maatwerkcursussen kan ik zeggen dat de uitdaging een succes is geworden. Veel cursisten laten weten dat zij een leuke en leerzame dag achter de rug hebben. Een bijzondere ervaring om deze cursussen te mogen verzorgen."

Ook de heer Beeksma is na de eerste vier maatwerkcursussen positief gestemd. "Voor de bouwkundige (hoofd)opzichters is het verzorgen van de notulen tijdens de bouwvergadering een essentieel onderdeel van de functie. Eigenlijk heeft de opzichter tijdens de bouwvergadering twee petten op: namelijk die van notulist en die van actieve deelnemer aan de vergadering. Om deze reden hebben we dan ook Notuleren.nl benaderd om een maatwerkcursus te ontwikkelen voor onze bouwkundige (hoofd)opzichters. Uiteraard was het voor ons van belang dat de cursus toegespitst is op de dagelijkse praktijksituatie. Samengevat is tijdens de cursussen besproken waarom we schriftelijk zaken vastleggen en in welke vorm je dat, afhankelijk van de situatie, het beste kan doen. Ook de formele kant van het notuleren werd toegelicht, net als de rol die de notulist tijdens de vergadering vervult.

De cursus was vooral praktisch. Er werd zo realistisch mogelijk 'vergaderd', wat inhoudt dat je zowel actief aan de discussie deelneemt maar tegelijkertijd ook zinvolle aantekeningen moet maken. Na het uitwerken van de gemaakte aantekeningen werden de notulen besproken en volgden er nog diverse praktische tips. De cursus werd afgesloten met praktijkoefeningen gericht op het kort, correct en vooral duidelijk formuleren. De Nederlandse taal biedt aardig wat speelruimte maar er zijn toch de nodige spelregels waar je rekening mee dient te houden. De cursussen zijn dan ook door de cursisten als zeer zinvol beschouwd. Zo kreeg ik de opmerkingen: "Ik heb toch weer wat nieuws geleerd en wat opgestoken" en "Het was niet alleen maar geconcentreerd opletten, het was ook leuk". Al met al zijn de eerste vier maatwerkcursussen dan ook positief ontvangen.

Wellicht dat op korte termijn nogmaals een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van Eva Pelgrom van Notuleren.nl."

Over CBB

Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. (CBB) is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gespecialiseerd in bouwbegeleiding. De dienstverlening bestaat onder andere uit toezicht, directievoering, projectmanagement en projectadvisering.

Werkterrein: nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud voor de publieke en private sector.

 

Offerte

Misschien overweegt u ook een maatwerkopleiding voor medewerkers van uw organisatie.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, de benodigde investering maar ook over de resultaten die u mag verwachten!

Offerte aanvragen

Privacy en Disclaimer